Urejanje internih aktov in dokumentov

Na podlagi znanj in izkušenj vam pomagamo pri sprejetju zakonsko predpisanih notranjih aktov, priporočljivih aktov in vpeljavi navodil, s katerimi se vam zagotavlja stalen nadzor nad posameznimi procesi.

Oblikujemo individualne rešitve, ki jih prilagodimo vašim potrebam.

Smo hitro odzivni, na voljo za individualno svetovanje in pregled obstoječe dokumentacije, če je le-ta skladna z zakonodajo in procesi v podjetju.