Izobraževalne delavnice

Ravnanje z odpadki in embalažo v podjetju

Vsebina izobraževalne delavnice:

  • zakonodajne obveznosti podjetja pri ravnanju z odpadki
  • zakonodajne obveznosti pri dajanju na trg embalaže, elektronske opreme, baterij…
  • novosti iz uredbe o embalaži in odpadni embalaži
  • ločevanje, prevzemniki odpadkov, vodenje evidenc
  • inšpekcije, kazni,
  • kje so prihranki pri ravnanju z odpadki

 

Izobraževanje lahko pripravimo personalizirano, odvisno od specifike vašega poslovanja.

Kontakt