Odpadki

Nudimo storitve zunanjega partnerja za prenos odgovornosti celovitega ravnanja z odpadki.

Področje odpadkov v vašem podjetju lahko prepustite strokovnjakom, da se lahko osredotočite na svojo dejavnost.

Naše storitve celovitega ravnanja obsegajo:

  • prevzem dokumentarnega in fizičnega toka odpadkov v podjetju,
  • ureditev in optimizacija zbiranja pri imetniku/povzročitelju,
  • vzpostavitev, vodenje evidenc in izdelava poročil o odpadkih,
  • izdelava Načrta gospodarjenja z odpadki,
  • prevzem odpadkov.